POLITIKA ZASEBNOSTI

1. UVODNE INFORMACIJE

Obdelava osebnih podatkov, ki jo izvaja upravljavec osebnih podatkov ABBA Nutrition Ltd., je skladna z veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov.

V tej Politiki varstva osebnih podatkov (v nadaljevanju Politika) boste našli informacije o zbiranju in obdelavi osebnih podatkov, ki jo izvaja upravljavec, vključno z informacijami glede pravnih podlag za obdelavo osebnih podatkov, rokov hrambe vaših osebnih podatkov in namenov, za katere zbiramo te podatke. V politiki se nahajajo tudi podatki o varnostnih ukrepih, s katerimi varujemo vaše osebne podatke, kot tudi o morebitnem posredovanju vaših osebnih podatkov tretjim osebam.

2. UPRAVLJAVEC OSEBNIH PODATKV

Upravljavec osebnih podatkov je:

85 Great Portland Street
First Floor
London, W1W 7LT
Združeno kraljestvo

Za vprašanja v zvezi z varstvom osebnih podatkov ali izvajanje vaših pravic glede varstva osebnih podatkov se lahko obrnete tudi na nas, in sicer na kontakte navedene spodaj:

3. VELJAVNOST POLITIKE

Ta politika velja za:

 • Uporabnike naših spletnih strani;
 • Prejemnike naših e-novic;
 • Udeležence nagradnih iger;
 • Kupce v naši spletni trgovini in
 • Posameznike, kjer izvajamo telefonski marketing.

Osebne podatke zbiramo neposredno od vas. Vaše osebne podatke pa lahko pridobimo tudi na podlagi vaše interakcije z našo spletno stranjo, z uporabo piškotkov. Več o uporabi piškotkov lahko najdete v naši politiki piškotkov, kjer so predstavljene tudi možnosti nastavitev piškotkov na naši spletni strani.

4. OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV

Osebne podatke pri ABBA Nutrition zbiramo in obdelujemo samo na podlagi vnaprej opredeljenih in zakonitih namenov in le, kadar za takšno obdelavo obstaja ustrezna pravna podlaga, ki jo predvideva veljavna zakonodaja.

Kategorije osebnih podatkov

ABBA Nutrition zbira naslednje kategorije osebnih podatkov:

 • Osnovni osebni podatki;
 • Kontaktni podatki;
 • Podatki, ki jih potrebujemo za izvršitev naročila v spletni trgovini;
 • Podatki, ki jih potrebujemo za izvedbo naročil v spletni trgovini.

Točne informacije o vrstah osebnih podatkov, ki jih obdelujemo

Spremembe osebnih podatkov nam lahko sporočite na: info@abbanutrition.com

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov

Vaše osebne podatke bomo vedno obdelovali na ustrezni pravni podlagi, ki so opredeljene spodaj:

 • Vaše osebne podatke lahko obdelujemo, kadar je to potrebno za sklenitev in izvršitev pogodbe, ki ste jo sklenili z nami (npr. nakup v spletni trgovini);
 • Vaše osebne podatke lahko obdelujemo, kadar nam tako veleva zakon (npr. vodenje evidenc nakupa in prodaje naložbenih kovin ali izdaja računa);
 • Vaša izrecna privolitev. Vaše osebne podatke lahko obdelujemo, kadar v to izrecno privolite. Kadar bomo podatke obdelovali na podlagi privolitve, vas bomo o tem predhodno obvestili.
 • Zakoniti interesi. Vaše osebne podatke lahko obdelujemo na podlagi naših zakonitih interesov.

Posredovanje vaših osebnih podatkov:

Osebne podatke, ki jih obdelujemo na zgoraj predstavljenih pravnih podlagah, nam posredujete prostovoljno. V primeru, da se odločite, da nam osebnih podatkov ne želite posredovati, vas opozarjamo, da obstaja možnost, da vam določenih storitev ne bomo mogli nuditi (npr. če nam ne posredujete naslova za dostavo, vam naročenega blaga ne bomo mogli dostaviti).

Kadar privolite v obdelavo osebnih podatkov, imate možnost dano privolitev kadarkoli preklicati. Preklic privolitve za vas nima nikakršnih negativnih posledic, vendar pa je možno, da vam po preklicu dane privolitve določenih storitev ne bomo mogli več zagotavljati (npr. po preklicu privolitve vam ne bomo mogli več pošiljati naših novic).

Nameni, za katere obdelujemo osebne podatke

Vaše osebne podatke bomo obdelovali zgolj na podlagi vnaprej opredeljenih, zakonitih in specifičnih namenov, ki so predstavljeni v spodnji tabeli.

Namen obdelave Kategorije osebnih podatkov Pravna podlaga Rok hrambe
Sklenitev in izvajanje pogodbe Ime, priimek, naslov, pošta in poštna številka, država, telefon, e-naslov, podatki o plačilu Pogodbeno razmerje 5 let od prenehanja pogodbenega razmerja
Pošiljanje e-novic našim kupcem Ime, priimek, e-naslov Zakon Do preklica
Pošiljanje e-novic potencialnim kupcem Ime, priimek, e-naslov Soglasje Do preklica
Komunikacija z vami v zvezi s povpraševanji po naših storitvah Ime, priimek, e-naslov, sporočilo posameznika Zakoniti interes zagotavljanja učinkovite komunikacije s kupci 30 dni po zaključku komunikacije
Izvajanje anket o zadovoljstvu Ime, priimek, telefonska številka Zakoniti interes 30 dni od izvedbe ankete
Zagotovitev registracije in uporaba uporabniškega profila na naši spletni strani e-naslov Zakoniti interes Do preklica
Zagotavljanje konstantne dobave izdelkov Ime, priimek, telefonska številka, datum in predmet nakupa Zakoniti interes zagotavljanja učinkovitosti delovanja izdelkov in kvalitete izdelkov Do preklica
Izpolnjevanje zakonskih zahtev Nabor podatkov je odvisen od zakonske zahteve Zakon Rok je odvisen od posamezne zahteve
Za uveljavljanje kakršnihkoli pravnih zahtevkov in reševanje sporov Nabor podatkov je odvisen od posamezne zahteve Zakon Rok je odvisen od posamezne zahteve
Izvajanje statističnih analiz Agregati podatkov Zakoniti interes Obdelujemo agregirane podatke, kjer identifikacija ni mogoča

Izbris podatkov

Vse osebne podatke, ki jim poteče rok hrambe, bomo izbrisali, uničili ali anonimizirali – v tem zadnjem primeru tako, da rekonstrukcija takšnih osebnih podatkov ne bo več mogoča (ne bo mogoče ugotoviti, na koga se nanašajo).

5. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Vaše osebne podatke varujemo pred izgubo, uničenjem in poškodbami po naših najboljših močeh. Da so vaši podatki kar se da varni uporabljamo različne tehnične in organizacijske ukrepe kot so:

 • omejevanje dostopa do osebnih podatkov na tiste osebe, ki podatke potrebujejo za opravljanje dela,
 • skrb za ustrezno zaščito osebnih podatkov, ki se nahajajo v digitalizirani obliki, z vzpostavitvijo varnostni mehanizmov tako na programski kot tudi strojni opremi,
 • skrb za ustrezno zaščito osebnih podatkov, ki se nahajajo v fizični obliki,
 • redno preverjanje ustreznosti zaščitnih ukrepov tak za digitalizirane osebne podatke kot tiste v fizični obliki, kamor spada zlasti posodabljanje programske opreme,
 • izobraževanje zaposlenih s področja varstva osebnih podatkov,
 • izvajanje nadzora nad obdelavo osebnih podatkov, ki jo opravljajo zaposleni,
 • skrbno in temeljito preverjanje pogodbenih obdelovalcev, preden se odločimo za sodelovanje,
 • izvajanje revizij nad delom pogodbenih obdelovalcev,
 • vzpostavitev ustreznih protokolov za primere varnostnih incidentov.

V primeru ugotovitve kršitve varstva osebnih podatkov bomo o vsaki takšni kršitvi, brez odlašanja obvestili Informacijskega pooblaščenca, ki predstavlja pristojni nadzorni organ v Sloveniji.

V primeru, da pride do kršitve varstva podatkov, ki lahko povzroči veliko tveganje za pravice in svoboščine posameznikov, pa vas bomo o tem nemudoma obvestili.

6. POSREDOVANJE OSEBNIH PODATKOV

Vaše osebne podatke bomo posredovali le tretjim osebam, ki so navedene v tej točki politike. Vsaka tretja oseba sme obdelovati vaše osebne podatke v omejenem obsegu, ki je izrecno opredeljen s pogodbo.

ABBA Nutrition je z vsakim obdelovalcem sklenila ustrezno pogodbo o obdelavi osebnih podatkov, na podlagi katere je podrobneje opredeljen obseg obdelave, ki jo izvaja posamezni pogodbeni obdelovalec. Vsi pogodbeni obdelovalci so zavezani k spoštovanju varstva osebnih podatkov kot ga vzpostavlja upravljavec osebnih podatkov.

Vaše osebne podatke lahko posredujemo:

 • Pogodbenim obdelovalcem, ki omogočajo delovanje našega podjetja. Med pogodbene obdelovalce uvrščamo predvsem: računovodstvo, IT podjetja, marketinške agencije, ponudnik množičnega pošiljanja e-pošte.
 • Državnim organom (npr. davčni organi, sodišče, ipd.).

Vaše osebne podatke lahko prenesemo tudi izven Evropskega gospodarskega prostora (EGP), kjer lahko te podatke obdelujemo tako mi kot posamezna tretja oseba. Pri vsakem prenosu izven Evropskega gospodarskega prostora, bomo izvedli posebne dodatne ukrepe, da zagotovimo ustrezno varnost vaših osebnih podatkov.

7. PRAVICE POSAMEZNIKOV

Glede obdelave osebnih podatkov imate naslednje pravice, ki so opisane spodaj:

 • Pravica do dostopa do osebnih podatkov: na vašo zahtevo vam bomo podali informacije o tem, ali obdelujemo osebne podatke o vas, in v primeru, da jih, vam bomo omogočili tudi dostop do vaših osebnih podatkov in določene informacije o obdelavi (katere podatke obdelujemo in izvor teh podatkov).
 • Pravica do popravka osebnih podatkov: na vašo zahtevo bomo popravili oz. dopolnili nepopolne oz. netočne podatke, ki jih obdelujemo o vas.
 • Pravica zahtevati omejitev obdelave: na vašo zahtevo bomo omejili obdelavo vaših osebnih podatkov. Opozarjamo vas, da je zahteva po omejitvi obdelave omejena pravica, ki je ni mogoče uporabiti za vse obdelave (omejitev obdelave je možna npr. poteka preverba točnosti oz. popolnosti vaših osebnih podatkov). zavezujemo se, da bomo vsako vašo zahtevo preučili z vso resnostjo.
 • Pravica do izbrisa osebnih podatkov: na vašo zahtevo bomo osebne podatke izbrisali. Opozarjamo vas, da ne moremo izbrisati tistih osebnih podatkov, ki jih vodimo zaradi zakonskih zahtev ali na podlagi pogodbenega odnosa.
 • Pravica do izpisa osebnih podatkov: na vašo zahtevo vam bomo tiste osebne podatke, ki ste nam jih posredovali, posredovali v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki.
 • Preklic privolitve: pravico imate kadarkoli preklicati privolitev v obdelavo osebnih podatkov, ki ste jo podali. Po preklicu bomo izbrisali vse podatke, ki jih zbiramo in obdelujemo na podlagi privolitve ter prenehali z nadaljnjo obdelavo. Preklic privolitve lahko podate kontakte, navedene v točki 2 te Politike. Preklic privolitve nima nikakršnih negativnih posledic. Opozarjamo pa vas, da je mogoče, da vam po preklicu določenih storitev ne bomo mogli zagotavljati. Storitev vam ne bomo mogli zagotavljati, kadar gre za storitve, ki jih brez obdelave določenih osebnih podatkov ni mogoče opraviti (npr. po preklicu privolitve, vam ne moremo pošiljati naših e-novic, saj za pošiljanje nujno potrebujemo vaš e-mail naslov – slednjega pa brez vaše privolitve ne smemo uporabiti.
 • Pravica ugovarjati obdelavi osebnih podatkov pravico imate ugovarjati obdelavo vaših osebnih podatkov, ki jo izvajamo. To pravico imate, kadar gre za obdelavo za namene neposrednega trženja oz. za posredovanje vaših osebnih podatkov tretjim osebam za namene neposrednega trženja. Obdelavi lahko ugovarjate tudi, kadar vaše podatke uporabljamo za namene neposrednega trženja z uporabo prilagojenih oz. individualnih ponudb (˝profiliranje˝). Ugovor lahko podate preko kontaktov navedenih v točki 2 te Politike.
 • Pravica do prenosljivosti podatkov: na vašo zahtevo vam bomo posredovali osebne podatke, ki ste nam jih posredovali v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki. Te podatke ste upravičeni posredovati drugemu upravljavcu po vaši izbiri.

Zgoraj opredeljene pravice izvršujete tako, da nas kontaktirate na: : info@abbanutrition.com s pripisom varstvo osebnih podatkov.

Zoper nas imate pravico vložiti pritožbo pri pristojnem nadzornem organu za varstvo osebnih podatkov v vaši državi.

V primeru uveljavljanja pravic, ki so opredeljene v tej točki, si pridržujemo pravico, da vas z gotovostjo identificiramo. V kolikor iz vaše zahteve ne bo izhajalo dovolj informacij, da vas z zanesljivostjo identificiramo

8. UPORABA SPLETNIH VTIČNIKOV

Na naši spletni strani vam nudimo možnost uporabe vtičnikov naslednjih družbenih omrežij: Facebook, LinkedIn, Pinterest, Telegram.

Vsa zgoraj našteta družabna omrežja delujejo skladno s svojimi pogoji uporabe in politiko zasebnosti, kjer je opredeljeno tudi ravnanje posameznega družabnega omrežja z osebnimi podatki. Opozarjamo vas, da je kakršnakoli uporaba družbenih omrežij, ki je omogočena na naši spletni strani, v izključni odgovornosti posameznika. Posameznik se je dolžan v primeru kakršnihkoli vprašanj in/ali zahtevkov obrniti na posamezno družabno omrežje.

ABBA Nutrition ne prevzema nikakršne odgovornosti glede uporabe družbenih omrežij.

9. KONČNE DOLOČBE

To politiko lahko kadarkoli spremenimo. Zadnja različica politike zasebnosti bo vedno objavljena na naši spletni strani.

Ta Politika stopi v veljavo dne: 08. 10. 2021